Visie en missie

Duurzaamheid

Sustrainability onderschrijft de definitie van Gro Harlem Brundtland als het gaat om duurzaamheid. Met alleen die definitie is duurzaamheid nog geen feit. Sustrainability is van mening dat het menselijke inspanning vraag om duurzame ontwikkeling te realiseren.

En die menselijke inspanning ondersteunen we graag. Dat doen we door dicht bij de pioniers van duurzaamheid te opereren. En door met mensen te werken die dichtbij de praktijk van alle dag staan. Er is voldoende techniek beschikbaar in de wereld om de problemen die we ondervinden op te lossen. De menselijke factor van samenwerking, het stellen van duidelijke doelen en het durven nemen van eigen verantwoordelijkheid zijn cruciaal in het bereiken van die duurzame ontwikkeling.

Visie

Visie op duurzaamheid en trainingenSustrainability is de opleidingspartner die samen met haar klanten werkt aan ambities van organisaties, kwaliteiten in teams en het excelleren van medewerkers. Daarmee levert zij een actieve bijdrage aan het realiseren van de organisatiedoelen en de idealen van medewerkers. Met klimaatneutrale producten draagt Sustrainability bovendien bij aan het streven van ondernemingen om hun bedrijfsvoering duurzaam in te richten.

In 2015 koopt iedere organisatie trainingen in, waarbij nagedacht is over de milieubelasting en de impact op de omgeving. Aspecten als CO2 uitstoot door vervoer, beperkt gebruik van materialen, verantwoorde en eerlijke catering en een bewuste interactie met de omgeving zijn dan vanzelfsprekend. Resultaatgerichtheid en kwaliteit zijn dat onverminderd, maar hebben meer inhoud en diepgang gekregen.

Missie

Sustrainability staat voor opleiden met passie en een uitgesproken aandacht voor duurzaamheid. Dat komt tot uiting in onze professionele maatwerkaanpak, gericht op duurzame persoonlijke groei. En in onze bedrijfsvoering, die volledig klimaatneutraal is. Al onze klanten hebben ambities als het gaat om het bijdragen aan een schone en duurzame leefomgeving. Niet alleen in woorden, maar ook met daden. We laten ons uitdagen steeds een stapje verder te gaan in het vinden van het meest duurzame alternatief.