Het verhaal achter duurzame trainingen

Technisch vakspecialisten worden veelal gedreven door idealen. Ze willen zich inzetten voor een duurzame leefomgeving en een groene, schone en eerlijke wereld. In de praktijk blijkt echter dat beperkte communicatieve vaardigheden hen vaak in de weg staan bij het realiseren van die missie. Om daar iets aan te doen richtte Marco Tieleman in 2008 Sustrainability op.

Alle adviseurs van Sustrainibility zijn overtuigd van de noodzaak bewust met onze leefomgeving om te gaan. Met trainingen voor technisch vakspecialisten leveren zij hun persoonlijke bijdrage aan de realisatie van duurzame projecten. Zo is communicatie de hefboom die duurzaamheid dichterbij brengt!

Als het gaat om persoonlijke communicatie en het omgaan met werkdruk en stress hebben de trainers van Sustrainability ook zelf de nodige ervaring opgedaan. Soms tegen wil en dank. Maar altijd met het besef van het hebben van leiderschap over hun eigen functioneren. Doelen durven stellen, ook als die ambitieus zijn en een lange adem vragen. Want door verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen, levert ieder zijn eigen bijdrage aan een schonere wereld.